Tel. +381 38 221 661 Tel. +386 49 513 513                Shqip

Gastrohepatologji

Gastrohepatologji

SHËRBIME:

  • Vizitë gastroenterologjike
  • Endoskopi e sipërme digjestive / Ezofagogastroduodenoskopia
  • Rektosigmoidoskopia
  • Kolonoskopia totale
  • Polipektomi endoskopike
  • Ekstraksion i trupave te huaj

Mjekë në: Gastrohepatologji

Dr. Visar Berisha

Dr. Visar Berisha

Gastroenterolog