Hematologji

Hematologji

SHËRBIME:

  • Hemoglobinopati
  • Anemi të lindura
  • Anemi të fituara
  • Linfoma
  • Leuçemi
  • Çrregullime të koagulimit

More Doctors From : Hematologji