Tel. +381 38 221 661 Tel. +386 49 513 513                Shqip

Hematologji

Hematologji

SHËRBIME:

  • Hemoglobinopati
  • Anemi të lindura
  • Anemi të fituara
  • Linfoma
  • Leuçemi
  • Çrregullime të koagulimit

 

Mjekë në: Hematologji