Kirurgji Vaskulare

Kirurgjia Vaskulare

Shërbimi i Kirurgjisë Vaskulare në Spitalin Amerikan është specializuar në trajtimin e patologjive të enëve të gjakut. Kirurgët vaskulare punojnë për të rivendosur rrjedhën e gjakut në një zonë të trupit pas traumave apo sëmundjeve të tjetra problematike të enëve të gjakut. Si me të gjitha specialitetet tona kirurgjikale, ne mbetemi të fokusuar në cilësinë e shërbimit. Stafi i shërbimit bashkëpunon me një ekip të shquar specialistësh të Universitetit të Mjekësisë, kardiologë, kirurgë e radiologë. Bashkëpunimet e mjekëve kanë promovuar produktivitet akademik dhe klinik që përfshin teknika të reja dhe të përmirësuara për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të enëve të gjakut.

KIRURGJIA VASKULARE PËRFSHIN:

– Trajtim të sëmundjes periferike vaskulare

– Trajtim të sëmundjes karotide

– Trajtim të aneurizmës së aortës abdominale.

 

Shërbimet që ofrohën në Repartin e Kirurgjisë Vaskulare në Spitalin Amerikan:

PROCEDURA A:

1. Resekcioni i aneurizmës së aortës abdominale me graft tubë

2. Resekcioni i aneurizmës së aortës abdominale me graft. Y

3. Bypass aortobifemoral

4. Bypass iliofemoral autovenoz

5. Bypass iliofemoral me graft

6. Bypass axillofemoral

7. Bypass femorofemoral (cross over)

8. Bypass Femoropopliteal autovenoz

9. Bypass Femoropopliteal me graft sintetik

10. Bypass Femorokrural autovenoz

11. Bypass Femorokrural me graft sintetik

12. Trombembolektomia sipas Fogartit

13. Trombendarterektomia e arteries karotis

14. Trombendarterektomia e arterieve periferike(desobliterimi, stripingu)

15. Bypass karotidosubklavian

16. Transpozicion i a subclavia

17. Bypass në ekstremitetet e sipërme

18. Resekcioni i brinjës së parë

19. Simpatektomia cervikale

20. Simpatektomia lumbale

21. Tiroidektomia

22. Fistula AV per dialize ne anestezion lokal

23. Fistula AV per dialize ne APET

24. Resekcioni i aneurizmës së fistulës arteriovenoze për dializë

25. Vendosja e kateterit qendror për dializë

26. Vendosja e kateterit për dializë peritoneale

27. Stripping i VSM për vena varikoze

28. Ekscizion i malformacioneve arteriovenoze

29. Amputimi femoral

30. Amputimi krural

31. Amputimi i shputës

32. Amputimet e gishtërinjëve-

33. Sklerotizimi i venave – seanca

34. Preparimi i venës periferike

35. Perpunimi kirurgjik i plagës 36. Portacat sistemi

SHERBIMET –PROCEDURAT ENDOVASKULARE:

1. TEVAR

2. EVAR

3. Stentimi periferik i arterjes

4. Balon Dilatimi i arterjes

5. Stentimi i Arterjeve viscerale

6. Phonix thrombectomia i arterjeve crurale

PROCEDURA TJERA VASKULARE:

1. Paech plastica e arterjes

2. By-pass extra anatomik

3. Pseudoaneurysmae postpunksionale

4. Pseudoaneurysmae traumatice

5. Thrombectomia venoze

6. Fasciotomia

7. Fistula AV per dialize me graft sinteteik axilo/axillaris ,etj

8. FAV brachio-brachialis me graft

More Doctors From : Kirurgji Vaskulare

Dr. Halil Krasniqi

Dr. Halil Krasniqi

Kirurg Vaskular