Neonatologji

Neonatologji

SHËRBIME:

1. Kujdesi për të porsalindurit

2. Intenziva neonatale dhe reanimacioni neonatit

3. Fototerapia

4. Ekzaminimi laboratorik:

  • përcaktimi i grupit të gjakut
  • matja e bilirubinave
  • përcaktimi i parametrave të infeksionit
  • screening i gjendrës tiroide

5. Diagnostikimi I hershëm I sëmundjeve metabolike-Screeningu metabolik

6. Audiometria

7. Sonografia –Ultrazëri i kërdhokullave-kukave

8. Trajnimi i nënës për ushqyerjen me gji

9. Këshillimi i nënës për të porsalindurin

10. Përciellja e rritjes dhe zhvillimit gjatë dhe pas periudhës neonatale

More Doctors From : Neonatologji