Tel. +381 38 221 661 Tel. +386 49 513 513                Shqip

Neurologji

Neurologji

SHËRBIME:

1.Sëmundjet vaskulare cerebrale (Aksidentet vaskulare cerebrale) – Ishemia dhe hemorragjia cerebrale;

2.Diagnostikimi i malformacioneve të vazave cerebrale (Aneurizma, AV, kavernoma etj)

3.Diagnostikimi dhe trajtimi i patologjisë së karotideve (medikamentoz dhe kirurgjikal)

4.Sëmundjet Neurodegjenerative

5.Sëmundja e Parkinson; Sindromet Demenciale; Ataksitë spinocerebellare; Skleroza amiotrofike laterale;

6.Sëmundja e Huntington etj.

7.Epilepsia (sindromet epileptike)

8.Dhimbjet e kokës

9.Patologjitë spinale dhe të nervave periferike (dëmtime medulare spinale, hernie diskale, neuropati të etiologjive të ndryshme)

10.Patologjitë muskulare

Mjekë në: Neurologji