Reumatologji

Reumatologji

REUMATOLOGJI

 1. Osteodensitometri

Është më më vlerë e cila e bënë të mundur matjen e sasisë së masës kockore në vendet tipike të frakturave (thyerjeve) si: të parakrahut, pjesa proxsimale e femurit, kolona vertikale dhe çdo pjesë tjetër e skeletit. Është metoda më e thjesht, pa kosto të lartë, jo invasive që jep informacione për cilësinë rekurente të kockës, që janë treguesit më me vlerë të fortesë së kockës. Përmes kësaj metode viejm deri tek diognostifikimi i sëmundjes së ostoperizës së ostopemisë.

Është e lehtë të realizohet dhe nuk e dëmton të sëmurin, ka shumë pak rezatim. Pra Osteodensitometri është një aparatur ku i sëmuri shtrihet në një shtrat të posaqëm dhe atynjë burim i dritës ia përshkon tërë trupin, dhe të dhënat grumbullohën në kompjuter. Zgjatë 20 deri në 30 minuta, dhe më anë të kësaj mund të vijmë në një diagnozë të sigurtë rreth sëmundjes.

 1. Kapilaroskopi

Është metod përmes së cilës shihën murët e enëve të gjakut të lëkurës. Vendi më i përshtatshëm për tu realizuar është në lëkurën e thonjëve, ku shihen pllakat, këtu përfshihet një shtresë e hollë, pa ngjyrë sikurse (vaji).

Kapiroskopia realizohet në vend të klimatizuar në zonë konforme, prej të cilave ka temperature të jashtme. Kjo zakonisht duhet realizuar tek pacientët me vaskularizim të rritur ose të bëhet siç është S. Raymond etj.

Pacienti duhet të mos konsumoj duhan, të jetë i qetë fizikisht dhe psiqikisht kur bëhet kapilaroskopia. Duhet së paku 15 minuta most ë pihet duhan në dhomat e improvizuara që bëhen këto realizime. Pacienti duhet të rrij ulur, e duart pasi të egzaminohen duhet të mbështetën në zonë për disa minuta.

 1. Fizioterapi

Qëllimi i terapisë fizikale është që të ulë dhëmbjen, të reduktoj inflamacionin dhe të ruaj intigritetin dhe funksionin e nyjes. Këtu përfshihen: aplikimi i të nxehtit, të flohtit për uljen e dhembjes dhe shtangimeve, ultrazëri për zbutjen e tenosinovitit, ushtrimet active dhe passive për mbajtjen dhe rritjen e lëvizshmërisë në nyje, përiudhat e pushimit që përcillën me ushtrime për të zvogëluar dhimbjen dhe për të rriturfunksionin dhe teknikat e relaksimit për të ulur spazmin sekondar muskulor.

Terapia nutritive dhe dietare

Semundjet reumatuike mund të shoqërohen me anoreksi dhe marrje të varfër nutritive. Pacientët që vuajn nga sëmundjet e lartëpërmendura duhet të inkurajohen për marrje të ushqimit, në anën tjetër pacientët obez duhet të inkurajohen për humbje të peshës trupore.

 1. Ekzaminime laboratorike dhe diagnostikuese

Për dignozë dalluese dhe kontrollë të aktivitetit të sëmundjeve revalizmale, janë të domosdoshme egzaminimet e ndryshme laboratorike, të cilat do t’i paraqesimë në vazhdimë.

Është i rëndësishëm një vlerësim kritik i gjetjeve laboratorike si dhe përukjtimi i çështjes kryesore së analizave laboratorike të cilat janë dihmojnë shumë për diagnozë dhe vetëm në një pasqyrë kritike janë të vlerësushme.

Tek semundjet seumatizmale, sistemike inflamatore organizimi reagonë më së shpeshti në ndryshime përkatëse, të cilat mund të dedektohën përmes egzaminimeve të ndryshme serologjike.

 

Testet laboratorike të sëmundjeve reumatizmale

Parametrat e fazës acute informatore

 • Shpejtësia e eritrosidiretocinit
 • Proteinat e fazes acute infarative

(PCR, fibrinogjeni, hepatoglobina)                                        Sëmundjet reumatizmale infamatore

 • Pasqyra e gjakut dhe formula lekucitare

Imunoserologjike

 1. Autoantitrupat
 • Faktori renalvid (FR)              –         Artirenatid
 • Antitrupat antinuclear (ALP) –       Sëmundjet e sistemit të indit lidhor
 • Antitrupat (ALP)                            –       Sëmundjet antifodfolipide
 • Mioziti specifik –       Miopatiti  infarmatore
 • Antimutrofik citoplazik (ANCA) –       Sëmundjet e vaskuliteve
 1. Testet imunosorologjike të tjera
 • Antitrupat e antistreptolizinës O (ASO)   –    ethet reumatike
 • Komplementi (CH5O, C3, C4)   –    sëmundjet e sistemit të indit lidhor
 • Kompleksi imunologjikë qarkullues (KIQ) – sëmundjet e sistemit të indit lidhor
 1. Fenotipi HLA –                              Psondi;oartopatit
 1. Analiza e lëngut synovial –                               sëmundjet rematizmale inflamatore
 • Vëllimi, kthjelltësia,ngjyra, viskuziteti
 • Citologjia, glukoza, proteinat, Fr, C3, C4 –            diagnoza diferenciale e artritit
 • Kultura kristalet

Metodat radiografike për egzaminimin e sëmundjeve reumatike

Metodat e rrezatimit jonizues          Metoda pa rrezatim jonizues          Metoda invasive

Rengeni klasik, profil oblik             ultratingulli                                     Artrografia

Rentgenet gjysëm oblike

Tomografia                                      Termografia                                    Artrosintigrafia

Tomografia e kompjuterizuar          Rezonanca magnetike RM             Antroskopia

direkt (DEXA,DPA, QCT)

indirekt (ultratingull)                                                                               Radiokulopatit

Sintigrafia                                                                                                Angiografia

Sintiografia klasike e skeletit                                                                  Linofografia

Ne (Tc – 99 mm – difosfonet)                                                           Biopsia e kockës, sinovies e muskujve

Specifike                                                                                           Punksioni i nyjeve dhe analiza

More Doctors From : Reumatologji