Dr. Alida Hasbajrami

Dr. Alida Hasbajrami

Edukimi:

01 Tetor 2000 – Korrik 2006 –  Doktor i Mjekësisë, Diplomë Fakulteti i Mjekësisë Cerrahpasa, Univeristeti Istanbul. Edukim Universitar

Janar 2007 – tetor 2011 – Edukim specialistik në degën e Gjinekologjisë me Obstetrikë. Spitali Kanuni Sultan Suleyman Istanbul. Edukim Post – Universitar

10.2011 – 02-2012 – Spitali Medikal Park – Istanbul

More Doctors From: 

Dr. Göksu Göc

Dr. Göksu Göc

Obstetër Gjinekolog
Dr. Premtim Gojani

Dr. Premtim Gojani

Obstetër Gjinekolog