Dr. Antigona Hasani

Dr. Antigona Hasani

EDUKIMI

1981-1987  STUDENT I MJEKËSISË: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtina
1994-1999  SPECIALIZIMI-ANESTEZIOLOGJIA DHE REANIMACIONI: Marmara University, Istanbul, Turkey
1999-2003  SUBSPECIALIZIMI NGA NEUROANESTEZIONI Marmara University, Institute of Neurological Science Istanbul, Turkey
15/04/2005 MAGJISTËR I SHKENCAVE TË MJEKËSISË, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtina Tema e Magjistraturës:” Roli i Sevofluranit në Radikalet e Lira të Oksigjenit pas Traumave të Kokës në Mijë”     (studim eksperimental)
10/11/2011 DOKTOR I SHKENCAVE TË MJEKËSISË, University of Skopje, Medical Faculty, Skopje, Macedonia, Tema e Doktoraturës:” Evoluimi i Efektit Analgjetik të Midazolamit Gjatë Analgjezionit Preemptiv” (studim eksperimental në mijë)

PUNA PROFESIONALE DHE AKADEMIKE

1988-1994  Doktor i Mjekësisë, Qendra Medicinale, Prizren, Kosova
1994-1999  Specializant i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit,Marmara University, Istanbul, Turkey
1999-2003 Specialiste e Anesteziologjisë dhe Reanimacionit & Ligjerues, Institute of Neurological Science, Marmara University, Istanbul, Turkey
2004-prezent Specialiste e Anesteziologjisë dhe Reanimacionit, Klinika e Anesteziologjisë dhe Reanimacionit, QKUK,Prishtina, Kosova
2005-2011 Klinika Kirurgjike “Aloka” (part time)
2009-prezent  Asistente e Angazhuar, Katedra e Ortopedisë, Anesteziologjisë dhe Reanimacionit, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Prishtina, Kosova

ANTARËSITË

1988 Shoqata e Mjekëve të Kosovës, anëtar
1995 Society of Turkish Anesthesiologists (TARD), anëtar
1996 Society of Turkish Pediatric Anesthesia (TPAD), anëtar
1997 Federation of the European Associations Of Pediatric Anesthesia (FEAPA), anëtar
1999 European Society of Anesthesiologists (ESA), anëtar
2000 American Society of Neuroanesthesia (ASNAC), anëtar
2006 Association of Kosova Anesthesiologists (AKA), themeluese
2007 Society of Pediatric Anesthesia (SPA), anëtar
2007 International Anesthesia Research Society (IARS), anëtar
2007 European Society of Regional Anesthesia (ESRA), anëtar
2008 Professional Health Association (PHA), anëtar
2011 International Association for the Study of Pain (IASP), anëtar
2011 Fondacioni “Akademik Musa Haxhiu”, anëtar
2011 Rotary Club “Dardania”, Prishtina, anëtar

ATIVITETET TJERA PROFESIONALE

2006 Organizatore dhe Kryetare e Konferencës së I-rë të Anesteziologjisë në Prishtinë, Kosova.
2006 Themeluese e Asociacionit Kosovar të Anesteziologëve
2006 Anëtare e Bordit për Edukim të Vazhdueshëm Profesional
2007 Anëtare e Bordit për Edukim të Specializantëve
2008 Vazhdon Shefe e Klinikës së Anesteziologjisë
2011 Anëtare e Bordit për Nostrifikime të diplomave nga Anesteziologjia dhe Reanimacioni, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës

RECENZUES NË REVISTA

Editorial Board-Ëorld Journal of Anesthesia
Journal of Pain Research
Journal of Clinical Anesthesia
International Journal of Nursing Practice
Journal of US-China Medical Science

EDUKIMI I VAZHDUESHËM PROFESIONAL

22-24 February 2001 Ëorkshop from Regional Anesthesia Regional on Cadavers, Innsbruck, Austria,
6 November-5 December 2006 Training in Ependorff University, Hamburg, Neurosurgery Clinic, Hamburg, Germany
24 November 2006 Ëorkshop from Obstetric Anesthesia, Dresden, Germany
9 February 2007 EVP, The adult difficult airëay, The Cleveland Clinic Foundation
20-22 April 2007 F.E.E.A.-FONDATION EUROPEENNE D’ENSEIGNEMENT EN ANESTHESIOLOGIE,,  Dojran, Macedonia
01 May 2007 EVP, Anesthetic Management for Morbid Obesity during Craniotomy The Cleveland Clinic Foundation
02 June 2009 Simulation training in pediatric anesthesia, Copenhagen, Denmark
14 January 2011 ICH-GCP Training for Investigators, Pristina, Kosovo


LIBRAT

1. “Pain Management”, ISBN 978-953-307-813-7
Kapitulli 11: Antigona Hasani. Analgesic effect of propofol: systemic revistë and
meta – analyses (f.:223-242).

2. Antigona Hasani. Anesteziologjia dhe Reanimacioni: tekst për student. (në përgatitje).

3. S. Llullaku. Trauma pediatrike (në përgatitje)
Kapitulli 4: Antigona Hasani. Shoku hemorragjik
Kapitulli 8: Antigona Hasani. Analgjezioni te fëmijët


PUBLIKIMET NË REVISTA SHKENCORE

1. A.Hasani, H. Maloku, F. Sallahu, V. Gashi, S. Ustalar Ozgen. Preemptive analgesia ëith midazolam and diclofenac for hernia repair pain. Hernia Journal 2010; 15 (3): 267-272. (IF=4.0)

2. A.Hasani, S.Ozgen, N. Baftiu. Emergence agitation in children after propofol versus halothane anaesthesia. Medical Science Journal 2009, 16 (6): 302-306. (IF=1.54)

3. A.Hasani. Bite blocks in children during pediatric anesthesia. Pediatric Anesthesia Journal 2008, 18: 1258-1259. (IF=2.17)

4. A.Hasani, M. Solljakova, et al. Preemptive analgesic effect of midazolam and diclofenac in rat model. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 2011; 11 (2): 113-118. (IF=0.41)

5. A.Hasani, A.Shala. Our little painters. Nigerian Journal of Medicine 2009; 18(2): 227-228. (IF=0.2)

SCOPUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS,DOAJ

1. A.Hasani, M. Solljakova, Serpil Ustalar Ozgen. Management of postoperative pain in children: caudal blocks. South Afr J Anaesth Analg 2011; 17(6).

2. A.Hasani, S.Llullaku, et al. Preemptive analgesia ëith systemically administered midazolam: experimental study in rats. Medicus 2011; 6: 149-155.

3. A.Hasani, M. Solljakova. Preemptive analgesia in children ëith caudal blocks. AIM 2011; 19 (1): 37-39.

4. A.Hasani et. Orally premedication in children: comparison of midazolam, ketamine and midazolam ëith ketamine. Kosova Journal of Surgery 2011, 5 (1):19-28.

5. M.Hasimi, A.Hasani et al. Tramadol vs. fentanyl, adjuncts for pediatric caudal blocks in orthopedic surgery. Kosova Journal of Surgery 2011, 5 (1):19-28.

6. A.Hasani. Anestezia dhe vdekja .Praxis Medica 2006;48-1:1-3.

7. A.Hasani, N.Baykan, S.Peker. Sëmundja Mojamoya dhe komplikacionet iskemike gjatë intervenimit kirurgjik. Praxis Medica 2003, 45-1:81-85

LIGJERUESE E FTUAR:

A. A.Hasani. The beginning, today and future of Kosovar anesthesiology. Nurse Anesthetists Conference, April 7-8, 2012, Antalya, Turkey.
B. A.Hasani. Antishok terapia dhe Reanimimi Kardiopulmonar. Shoqata e Stomatologëve, Mars 24, 2012, Prizren, Kosova.
C. A.Hasani. Sedacioni gjatë procedurave endoskopike gastrointestinale. Simpoziumi i Gastroenterologëve të Kosovës.16 Dhjetor 2011, Prishtina, Kosova.
D. A.Hasani. Preemptive analgesic effect of systemically administered midazolam, morphine and diclofenac: experimental study in rats. Pain Conference, September 9-11, 2011, Prizren, Kosova.

PREZANTIMET NË KONFERENCA KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE

A.Hasani et al. Thiopental vs. Propofol during magnetic resonance imagining in children: something old, something neë. Euroanesthesia 2012, Paris, France, May 09-12, 2012.
A.Hasani et al. Preemptive analgesic effect of systemically administered midazolam, morphine and diclofenac: experimental study in rats. NËAC Ëorld Anesthesia Congress, Rome, Italy, April 11-15, 2011.
A.Hasani, et al. Management of postoperative pain in children after craniofascial surgery. XXVIII Annual ESRA Congress, Salzburg, Austria, September 9-12, 2009. Regional Anesthesia and Pain Medicine.
A.Hasani, et al. Postoperative analgesia ëith caudal epidural blocks during for surgical treatment of hydronephrosis in childrenin children. XXVIII Annual ESRA Congress, Salzburg, Austria, September 9-12, 2009. Regional Anesthesia and Pain Medicine.
A.Hasani, B Ay, Sh. Azizi. Spinal, single-shot epidural or general anaesthesia for Caesarean delivery. Obstetric Anaesthesia Conference 6-8 June 2007, Sheffield, Great Britain. Obstetric journal of Anesthesiology
A.Hasani, I.Krasniqi, Z.Zeka et al. General versus spinal anesthesia for lumbar disc surgery. ESRA,XXV Congress of European Society of Anesthesia & Pain Therapy, Monte Carlo, 6-9 September 2006, Monte Carlo, Monaco. Regional Anesthesia and Pain Medicine
A. Bytyqi, A.Hasani et al. Comparation of hemodynamic stability in patients undergoing retropubic prostatectomy under spinal anesthesia using isobaric bupivacaine or bupivacaine ëith fentanyl. Konferenca e VIII-të ndërkombëtare Anestezi, Urgjencë, Terapi Intensive, Dhimbje 23-24 Maj 2008, Tirana, Shqipëria.
N.Hyseni, A.Hasani et al. Modification of mathieu‘s urethroplasty technique is an effective procedure for glandular-penile epispadias repairs- case report. Takimi i tretë vjetor i Institutit Alb-Shkenca IASH 2008, Tirana, Shqipëria.
A.Bytyqi, A.Hasani et al. Përgatitja preoperative e pacientëve për intervenim kirurgjik me anestezion të përgjithshëm. Konferenca e VIII-të ndërkombëtare Anestezi, Urgjencë, Terapi Intensive, Dhimbje 23-24 Maj 2008, Tirana, Shqipëria.

More Doctors From: 

Dr. Ismet Jusufi

Dr. Ismet Jusufi

Aneztesist-Reanimator
Dr. Zekë Zeka Mr. Sci

Dr. Zekë Zeka Mr. Sci

Aneztesist-Reanimator
Dr. Feim Muçolli

Dr. Feim Muçolli

Aneztesist-Reanimator