Dr. Blerim Myftiu

Dr. Blerim Myftiu

EDUKIMI

2008-2012: Universiteti i Stambollit, Fakulteti i Mjekësisë i Stambollit, Departamenti i Neurologjisë, Stamboll, Turqi
2000-: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë, Kosovë
1996-2000: Gjimnazi“Gjon Buzuku”, Prizren, Kosovë

EKPERIENCE PUNE

2012-2013: Universiteti Bilim i Stambollit, Spitali Florence Nightingale, Stamboll, Turqi
2012-2013: Spitali Memorial Hizmet, Njësia e Sëmundjeve Cerebrovaskulare, Stamboll, Turqi
2010-2013: Universiteti i Stambollit, Fakulteti i Mjekësisë i Stambollit, Njësia e Sëmundjeve Demielinizuese dhe e Sklerozës Multiple, Stamboll, Turqi
2008-2012: Universiteti i Stambollit, Fakulteti i Mjekësisë i Stambollit, Departamenti i Neurologjisë, programi specialistik

PUBLIKIMET

Erdheim Chester disease presenting as slowly progressive cerebellar syndrome and asymptomatic widespread skeletal involvement. Tufan F., Myftiu B., Aygun D., Keles N., Haroche J., Hanagasi H., Gurvit H., Emre M., Besisik S. European Journal of Neurology 2011, 18: e93, case report.

PREZANTIMET NË KONGRESE

Ekzaminimi elektrofiziologjik i pacientëve me ataksi spinocerebelare dhe të Friedreichut. Myftiu B., Orhan Kocasoy E., Baslo B. Kongresi i 48-të Kombëtar Turk i Neurologjisë 2012, prezantim oral.

Tromboza venoze cerebrale e shkaktuar nga hipotensioni intrakranial sekondar. Myftiu B., Orhan Kocasoy E., Baslo B., Çoban O. Kongresi i 48-të Kombëtar Turk i Neurologjisë 2012, prezantim poster.

Hemoragjia metastatike hipokampale bilaterale gjatë ecurisë së karcinomës me qeliza veshkore. Myftiu B., Barlas Yeşilot N., Tuncay R., Çoban O., Bahar Zarko S. Kongresi i 6-të Kombëtar Turk i Sëmundjeve Cerebrovaskulare 2012, prezantim poster.

Miopatia amiloide: Simptomë e rrallë e mielomës multiple. Myftiu B., Kotan D., Parman Y., Deymeer F., Oflazer P. Kongresi i 45-të Kombëtar Turk i Neurologjisë 2009, prezantim poster.

MADSAM: Tip i rrallë i polineuropatisë demielinizuese inflamatore kronike. Myftiu B., Baslo B., Parman Y., Oflazer P. Deymeer F. Kongresi i 45-të Kombëtar Turk i Neurologjisë 2009, prezantim poster.

HULUMTIMET MJEKËSORE

2011-2012: Studimi me etiketë të hapur, shumëqendror, shumëkombëtar i lakosamidit si antiepileptik i parë i zgjedhjes si terapi shtesë në pacientët me sulme epileptike me fillim parcial (SP954), studim klinik i fazës 3b/4.

ANËTARËSIMET

Shoqata Turke e Neurologjisë

Certifikata e Bordit të Shoqatës Turke të Neurologjisë