Dr. Erzen Hasani

Dr. Erzen Hasani

Edukimi:

1972-1979 – Shkollë fillore – Prishtinë

1979-1983 – Shkollë e mesme e mjekësisë – Prishtinë

1984-1990 –  Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

1990-1991 –   Fakulteti i Mjekësisë Sarajevë

2000-2005 –   Specializim në Klinikën Pediatrike dhe Gjinekologji – Obstetrike  ( Departamenti i Neonatologjisë) – Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë

Eksperienca Profesionale:

Mars 2012 – Spitali Amerikan , Kosovë – Shef i Departamentit të Pediatrisë dhe Neonatologjisë

2011 – Spitali i Përgjithshëm “ PANMED” – Drejtor dhe shef i Departamentit të Pediatrisë dhe Neonatologjisë

2009 – 2010 – Spitali i Përgjithshëm “ Lindja” – Shef i Departamentit të Pediatrisë dhe Neonatologjisë

Që prej 2009 – Anëtar i Komitetit Mjekësor – Fondacioni për nënat dhe fëmijët e shëndetshëm

2002 – 2008 – “ Lindja “ Policlinic” – Prishtinë

Shtator 2005 – Cilësia e Shërbimit Shëndetësor – Prezantim Programi për Liderët e Kujdesit Shëndetësor – Londër – Britania e Madhe

2004 – 2007 – Anëtar i Komitetit Perinatologjik -Projekti për Nënat dhe fëmijët e shëndetshëm, në bashkëpunim me USAID-in dhe Dartmouth Medical School-New Hampshire-SHBA

2003 – 2004 – Anëtar i Komitetit të Pediatrisë, Kosovë – Autor  i Kurrikulit të Rezidencave Pediatrike dhe Neonatale

Mars 2002 – Trajnime – “Antoine – Beclere” Hopitaux Universitaires –Paris Sud–France,  Departmenti i Neonatologjisë

Shkurt 2001 – Qershor 2001 – Trajnime: University College London Hospitals–Neonatal Care Department¬ – UK