Ass. Prof. Dr. Faruk Dogan

Ass. Prof. Dr. Faruk Dogan

Edukimi:

2005 – Fakulteti i Mjekësisë – Universiteti i Mjekësisë në Ankara

2011 – Specializimi në Urologji – Universiteti i Mjekësisë “Süleyman Demirel”, Departamenti Urologji

Eksperiencat e punës:

2008-2009 Universiteti Charite në Berlin –Gjermani, Kurse për Laparoskopi, Urologji, Onkologji

2011-2013 Spitali publik – Sivas

2013-2015 Fakulteti i Mjekësisë Şifa Üniversity, Departamenti i Urologjisë, Ass. Prof

2015-2016 Fakulteti i Mjekësisë Fatih Üniversity, Departamenti i Urologjisë, Ass. Prof

Kurset:

1- “ Laparoscopic Urology” Universiteti Gazi – 2010, Ankara – Turkey

2- “ Laparoscopy Course” Asociacioni i Endourologjikë – 2010, Bursa, Izmir, Antalya, Ankara, Turkey

3- “9. Applied Laparoscopic Urology Symposium” 2010, Konya -Turkey

4- “20. International Applied Laparoscopic Urology Course” – 2012 , Ankara – Turkey

5-“2. Retrograde Intrarenal Surgery Course (RIRS)” – 2012, Istanbul – Turkey

Kongreset:

1-İstanbul Ürolitiyazis Günleri, İstanbul, 2009.

2- 9. Ulusal Androloji Kongresi , Mersin , 2011.

3-10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya,2013

4-3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2014.

5-11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya,2015.

Publikimet:

1. Armagan A, Dogan F, Oksay T, Akman T, Darıcı H, Aylak F, Ergun O. The Effect of Micronized Purified Flavonoid Fraction on the Prevention of Testicular Pathologies in Adolescent Rats With Experimentally Induced Varicocele. J Urol.188,2007-2013 (2012).

2. Dogan F, Armagan A, Oksay T, Akman T, Aylak F, Bas E. Impact of micronised purified flavonoid fraction on increased malondialdehyde and decreased metalloproteinase-2 and metalloproteinase-9 levels in varicocele: outcome of an experimentally induced varicocele. Andrologia. 46(4), 380-385 (2013).

3. Yılmaz VT, Avcı AB, Şahin AF, Bozkurt H, Doğan F. Acute renal failure due to uterine prolapse: a case report. Ren Fail. 35(6), 879-884 (2013).

4. Dogan F, Sahin AF, Sarıkaya T, Dırık A. Surgical repair of the iatrogenic falsepassage in the treatment of trauma-induced posterior urethral injuries. Arch Ital Urol Androl. 28;86(1), 48-49 (2014).

5. Dogan F, Başaranoğlu S, Deregözü A. Acute renal failure due to complete labial fusion: A case report. Int J Surg Case Rep. 29:162-164, 2016

Prezentimet:

1. Ercan Baş, Faruk Doğan, Sedat Soyupek, Erdem Çapar, Alim Koşar. Perkütan Nefrolitotomi(Pnl) Sonrasındaki Drenajda Mutlaka Re-Entry Katater Kullanmak Gerekir mi? İstanbul Ürolitiyazis Günleri, Özet Kitapçığı, 8 , İstanbul, 2009.

2. Ercan Baş, Faruk Doğan, Alim Koşar, Erdem Çapar, Abdullah Armağan. Böbrek Taşına Sahip Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, Özet Kitapçığı,4 , İstanbul, 2009.

3. Erdem Çapar, Ercan Baş, Faruk Doğan, Hamdi Tuncer, Alim Koşar. Perkütan Nefrolitotomi Komplikasyonlarımızın Clavien Derecelendirme Sistemine Göre Sınıflandırılması. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, Özet Kitapçığı , 7 , İstanbul , 2009.

4. Ercan Baş, Alim Koşar, Erdem Çapar, Faruk Doğan, Hamdi Tuncer. Perkütan Yöntemle Üst Üreter Taşlarının Tedavisi. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, Özet Kitapçığı, 37, İstanbul, 2009.

5. Faruk Doğan, Abdullah Armağan, Taylan Oksay, Hakan Darıcı. Deneysel Adölesan Sıçan Varikosel Modelinde Diosmin-Hesperidinin Apoptozis Ve Johnsen Skoruna Etkisi. 9. Ulusal Androloji Kongresi , Kongre Özet Kitabı , 52 , Mersin , 2011.

6. Faruk Doğan, Abdullah Armağan, Taylan Oksay , Firdevs Aylak. Deneysel Adölesan Sıçan Varikosel Modelinde Diosmin Hesperidinin Bilateral Testiküler Oksidatif Stres Üzerine Etkis. 9. Ulusal Androloji Kongresi , Kongre Özet Kitabı , 139 , Mersin , 2011.

7. Faruk Doğan, Abdullah Armağan, Taylan Oksay, Firdevs Aylak. Deneysel Adölesan Sıçan Varikosel Modelinde Matriks Metalloproteinazlar (MMP2-9) ve Matriks Metalloproteinaz Doku İnhibitörlerinin (TIMP-I) Düzeyleri. 9. Ulusal Androloji Kongresi , Kongre Özet Kitabı , 66 , Mersin , 2011.

8. Faruk Doğan, Abdullah Armağan, Taylan Oksay , Hamdi Tuncer. Deneysel Adölesan Sıçan Varikosel Modelinde Diosmin-Hesperidinin Testiküler Doku Kan Akımı ve Testiküler Volüm Üzerine Etkileri. 9. Ulusal Androloji Kongresi , Kongre Özet Kitabı , 54 , Mersin , 2011.

9. Hamdi Tuncer, Pınar Aslan Koşar, Özge Tuncer, Taylan Oksay, Hakan Darıcı, Ercan Baş, Faruk Doğan, Alim Koşar. Deneysel Testis Torsiyonunda İskemi-Reperfüzyon Hasar Düzeyinin JTBS ve Apopitozis ile Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Androloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 84 , Mersin , 2011.

10. Vural Taner Yılmaz, Ali Berkant Avcı, Ali Feyzullah Şahin, Hasan Bozkurt, Faruk Doğan. Total Uterus Prolapsusuna Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği Vakası. 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 115-116, 2012

11. Faruk Doğan, Tevfik Sarıkaya. Proksimal Üreter Taşı Tedavisinde PNL’nin Yeri. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 58, Antalya, 2013. (Sözlü Bildiri)

12. Faruk Doğan. Tek Operatör Tarafından Yapılan 2,5 Yıllık PNL Deneyimi. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,182-183, Antalya,2013.

13. Tevfik Sarıkaya, Faruk Doğan. PNL’de Drenaj Tüpü Seçimi Önemli mi? 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,183, Antalya,2013.

14. Faruk Doğan, Tevfik Sarıkaya. Tek Merkezde Yapılan Atnalı Böbreklerde PNL Deneyimimiz. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,184, Antalya,2013.

15. Faruk Doğan, Tevfik Sarıkaya. Perifer Devlet Hastanesinde Zor Vakalarda PNL Deneyimlerimiz. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,184-185, Antalya,2013.

16. Tevfik Sarıkaya, Faruk Doğan, Ali Feyzullah Şahin. Perifer Devlet Hastanesindeki 1,5 Yıllık PNL Deneyimlerimiz. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,186, Antalya,2013.

17. Faruk Doğan, Tevfik Sarıkaya. Laparoskopik ipsilateral renal agenezinin eşlik ettiği dev seminal vezikül kist eksizyonu ve aynı taraf indirek inguinal herni onarımı. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,200-201, Antalya,2013.

18. Faruk Doğan, Tevfik Sarıkaya. Travmaya Bağlı Posterior Üretral Yaralanma Tedavisinde İyatrojenik Yalancı Pasajın Cerrahi Onarımı. 10. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 238-239, Antalya,2013.

19. Faruk Doğan, Ali Feyzullah Şahin. Atnalı Böbrekte Laparoskopi Yardımlı Perkütan Nefrolitotomi. 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Özet Kitabı,12-13, Ankara, 2014.(Video Bildiri)

20. Faruk Doğan, Ali Feyzullah Şahin. 11 Aylık İnfatta Üreter Alt Uç Taşı ve Böbrek Taşına Mikro-PNL Ameliyatı; Mikro-PNL Nefroskopu Pediyatrik Üreterorenoskopi Olarak Kullanılabilir mi? 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Özet Kitabı,14-15, Ankara, 2014.(Video Bildiri)

21. Faruk Doğan, Ali Feyzullah Şahin. Dev Hidronefrotik Nonfonksiyone Böbreğe Laparoskopik Nefrektomi. 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Özet Kitabı,16-17, Ankara, 2014.(Video Bildiri)

22. Faruk Doğan, Ali Feyzullah Şahin. Pelvik Ektopik Taşlı Böbrekte Laparoskopik Piyelolitotomi. 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Özet Kitabı,18-19, Ankara, 2014.(Video Bildiri)

23. Faruk Doğan, Ali Feyzullah Şahin. İpsilateral Renal Agenezinin Eşlik Ettiği Dev Seminal Vezikül Kistin Laparoskopik Eksizyonu; Zinner’s Sendromu . 3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kongre Özet Kitabı,20-21, Ankara, 2014.(Video Bildiri)

24. Faruk Doğan, Zafer Binal. Morbid Obez Hastada Laparoskopik Pyeloplasti ve Taş Ekstraksiyonu. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, 146, Antalya,2015.(Video Bildiri)

25. Faruk Doğan, Zafer Binal. Retroperitoneal Laparoskopik Nefroüreterektomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,150, Antalya,2015.(Video Bildiri)

26. Faruk Doğan, Zafer Binal. Başarısız Endopyelotomi Sonrası Laparoskopik Pyeloplasti. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,151, Antalya,2015.(Video Bildiri)

27. Faruk Doğan, Zafer Binal. Hidronefrotik Nonfonksiyone Böbrekte Retroperitoneal Laparoskopik Nefrektomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,151, Antalya,2015.(Video Bildiri)

28. Faruk Doğan, Zafer Binal. Laparoskopik Ekstraperitoneal İnguinal Herni Onarımı ve Kort Lipomu Eksizyonu . 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,152, Antalya,2015.(Video Bildiri)

29. Faruk Doğan, Zafer Binal. Laparoskopik Retroperitoneal Üreterolitotomi. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,152, Antalya,2015.(Video Bildiri)

30. Faruk Doğan, Zafer Binal. Miks Germ Hücreli Tümörde Kemoterapi Sonrası Aorto-Kaval Kitlenin Laparoskopik Eksizyonu. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,153, Antalya,2015.(Video Bildiri)

31. Faruk Doğan, Zafer Binal. Proksimal Üreter Taşı Nedeni ile Transperitoneal Laparoskopik Üreterolitotomi Yapılan Bir Olgu. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,153, Antalya,2015.(Video Bildiri)

32. Faruk Doğan, Zafer Binal. Atnalı Böbrekte Transperitoneal Laparoskopik Pyeloplasti. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı,154, Antalya,2015.(Video Bildiri)

Anëtarësimet:

1. Türk Üroloji Derneği

2. Endoüroloji Derneği

3. Türk Androloji Derneği

4. Üroonkoloji Derneği

More Doctors From: