Dr. Fisnik Kurshumliu

Dr. Fisnik Kurshumliu

Edukimi:

Shtator 1993/ Dhjetor 2001 Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës. Doktor i Mjekësisë, Nota mesatare 9.8.

Studimet pasdiplomike:

2002 – 2004 Mjekësi eksperimentale, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë. Titulli “Aplikimi i p16INK4a për detektimin e papilloma virusit human onkogjen në materialin bioptik dhe citologjik të qafës së mitrës”. Magjistër i shkencave mjekësore (Mr.Sci.)

Specializimi:

03.03.2003 deri 03.03.2007 Anatomi Patologjike, Qendra Klinike Universitare – Prishtinë. Anatomi Patologjike. Specialist i Anatomisë Patologjike

Shkolla e doktoraturës:

2011 – në vijim Anatomi Patologjike, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë.  “Analiza imunohistokimike e parametrave prognostikë të karcinomës duktale invasive të gjirit”

Punësimi:

Instituti i Anatomisë Patologjike, Qendra Klinike Universitare / Fakulteti i Mjekësisë, Prishtinë – Kosovë. Asistent mësimor, Patolog

Regjistri i përvojës në punë:

Tetor, 2002-tani Asistent Mësimor, Patolog, Instituti i Anatomisë Patologjike – Prishtinë, Kosovë
Korrik,1999- 2005 Përkthyes, Këshilltar Mjekësor, British Embassy, OSCE, Council of Europe, ICRC, WHO, Save the Children Denmark, WDR, CAI, PSI. Angazhim part-time, Prishtinë, Kosovë

Pjesëmarrjet:     

3-31Tetor, 2011 Institituti i Anatomisë Patologjike, Allgemeines Krankenhaus (AKH), Vienë, Austri, Observership
15-30 Shtator, 2011 Klinika e Hemato-onkologjisë Pediatrike, Landes Krankenhaus (LKH), Graz, Austri. Trajnim për Flow Cytometry
25-31 Prill, 2011 Salzburg Cleveland Seminar in Pathology, Salzburg, Austria,
1-30 of August, 2010 Institute of Anatomic Pathology and Department of Molecular Pathology, Cleveland Clinic, Cleveland, USA. Observership në Patologji Molekulare, Hematopatologji dhe Patologji të indeve të buta
27-29 Maj, 2010 5-th European Congress of European Federation for Colposcopy and Cervical Pathology, Berlin, Germany
11.10.2008 – 20.12.2008 dhe 01.03.2009 – 1.06.2009 Institute of Anatomic Pathology, University of Schlesëig-Holstein, Luebeck, Germany. Observership në Hematopatologji dhe pjesëmarrje në project shkencor
25-31 Maj, 2008 Salzburg Cleveland Seminar in Pathology, Salzburg, Austria
01 – 31 Nentor, 2005 Institute of Anatomic Pathology, Aalborg, Denmark, Trajnim në Imunohistokimi dhe observership në Neuropatologji dhe Patologji Gastrointestinale.
01 –31 Tetor, 2005 Instituti i Anatomisë Patologjike, Herlev Hospital – Copenhagen, Denmark. Trajnim në Imunohistokimi dhe observership në Uropatologji, patologji Gastrointestinale, patologji të lëkurës dhe Hematopatologji.
18-19 Nëntor, 2005 Rigshospitalet, Copenhagen-Denmark. Postgraduate course in Hematopathology.
20 – 25.09.2004 Departamenti i Patologjisë dhe Citologjisë, Linkoping – Suedi. Trajnim në Imunohistokimi
25-27 Maj, 2005 School of Pathology and Oncology, Ioannina, Greece. Postgraduate course in Prostate Pathology-Oncology
09-11 Gusht, 2004 Instituti i Anatomisë Patologjike, Aalborg – Danimarkë. Trajnim në Imunohistokimi (Basic Immunohistochemistry)
25-27 of May, 2004 School of Pathology and Oncology, Ioannina, Greece. Postgraduate course in Gynaecological Pathology-Oncology.
01.10.2002 – 01.11.2002 Instituti i Anatomisë Patologjike, Ljubljanë – Slloveni. Observership në Patologjinë e Kokë-Qafës dhe Patologjisë Gastrointestinale

Prezantimet:

12 Dhjetor, 2011 “Parametrat molekular të malinjitetet e tubit digjestiv” Simpozium i Shoqatës së Gastroenterologëve të Kosovës.
21-22 of May, 2010 “CD21/CD23 Ratio in Follicular Lymphoma”, 10-th International Oncology Symposium, Prishtina, Kosovo
21-22 of May, 2010 “Selected cases of immunohistochemical diagnosis – our experience”, 10-th International Oncology Symposium, Prishtina, Kosovo
21-22 of May, 2010 “Endoscopic treatment (TUR) and adjuvant therapy of urinary bladder tumors”, 10-th International Oncology Symposium, Prishtina, Kosovo
15-18 of October, 2008 “Protein Bcl-2 expression role in breast cancer”, 2-nd International Congress of the Oncology Society of Kosova, Prishtina, Kosovo
15-18 of October, 2008 “Histopathology variations of breast fibroadenoma”,  2-nd International Congress of the Oncology Society of Kosova, , Prishtina, Kosovo
May, 2008 “Application of 34bE12 in the histopathology diagnosis of prostate lesions”. The fifth symposium of the Kosovar Society of Urologists, Prishtina, Kosovo
June, 2006 “Primary osteosarcoma of the breast – case presentation”, 17-th Ljudevit Jurak International Symposium on comparative Pathology, Zagreb, Croatia
May, 2006 “Hot-spots in the diagnosis of the prostate lesions”. The fourth symposium of the Kosovar Society of Urologists, Prishtina, Kosovo
October, 2004 “Mixed tumors of the testis”, The first International Congress of the Oncology Society of Kosova, Prishtina, Kosovo
October, 2004 “Employing WHO/ISSUP classification for Urothelial Neoplasms”, The first International Congress of the Oncology Society of Kosova, Prishtina, Kosovo
January, 2004 “The incidence of breast cancer in our material – age and histology type”, The first Pathology Network Meeting, Prishtina, Kosovo
January, 2004 “Chondrosarcoma of the neck – case presentation”, The first Pathology Network Meeting, Prishtina, Kosovo

Publikimet:    

April-June 2011 Massive Bleeding From Gastro-Intestinal Tract as a Result of Giant Tumour “GIST” JKScience Vol. 13 No.2,
12 Sep 2011 Compound double ileoileal and ileocecocolic intussusception caused bylipoma of the ileum in an adult patient: A case report. J Med Case Reports.5(1):452(Indexed in PubMed).
2011 Primary Malignant Mixed Mullerian Tumor of the Peritoneum: A Case Report with Review of the Literature”. World J Surg Oncol. 9: 17(Indexed in PubMed)
Oct 29 Invasive ductal carcinoma within fibroadenoma: a case report. Cases J. 2009 2:174 174 (Indexed in PubMed)
2009 Oct p16INK4A in routine practice as a marker of cervical epithelial neoplasia Gynecol Oncol.115(1):127-31. 174 (Indexed in PubMed)
Dec 14 Intussusceptions as acute abdomen caused by Burkitt lymphoma: a case report. Cases J. 2009 2:9322. 174 (Indexed in PubMed)
Jan 19 Acute abdomen caused by ingested chicken wishbone: a case report. Cases J. 2009 2(1):64. 174 (Indexed in PubMed)
2006 Primary Osteosarcoma of the breast – a case report. ACTA CLINICA CROATICA;, 45;2:149 (Indexed in British Library Direct)