Dr. Gresa Elezi

Dr. Gresa Elezi

Edukimi:

UNIVERSITETI

Tetor/2006 – Janar/2013 Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë

Vendi i Universitetit/Fakultetit 10000 Prishtinë, Kosovë

Programi i studimeve Mjeksi e përgjithshme

Niveli studimeve Baçellor i shekncave mjekësore – 360 ECTS

(studime themelore gjashtevjeçare dega e MP)

Titulli i kualifikimit Doktor i Mjekësisë

SHKOLLA E MESME

Shtator/2003 – Qershor/2006 Gjimnazi Zenel Hajdini

Vendi i shkollimit 60000 Gjilan, Kosovë

Programi i shkollimit Shkenca Matematiko – Natyrore

Ekperienca Profesionale:

Tetor 2014/ Spitali Amerikan

Vendi i punës Prishtinë

Pozita e punës Mjeke e pëgjithëshme

Mars /2014- Korrik /2014 Qendra Kryesore e Mjekësisë familjare

Vendi i punës Gjilan

Pozita e punës Mjeke e përgjithëshme

Dhjetor/2013 – Mars/2014 Spitali Amerikan

Pozita e punës Praktikante

Shkurt /2013- Korrik /2013 Spitali Rajonal i Gjilanit, QKMF

Pozita e punës Praktikante

Publikime:

1. Opinionet e pacientëve lidhur me përshkrimin e barnave nga mjekët

* Prezentuar në Maj të vitit 2010 në KISCOMS II, Shqipëri

2. Hemorragji e sipërme gastrointestinal e shkaktuar nga tumori gastric stromal

* Prezentuar në Konferencën e pestë Ndërkombëtare të Mjekësisë Emergjente, Prishtinë 24-25.05.2013

3. Veçoritë e hemoragjive të sipërme gastrointestinal

* Prezentuar në Konferencën e pestë Ndërkombëtare të Mjekësisë Emergjente, Prishtinë 24-25.05.2013

More Doctors From: 

Dr. Mira Caushaj

Dr. Mira Caushaj

Mjek i Përgjithshëm