Dr. Mentodije Alushaj – Rexha

Dr. Mentodije Alushaj – Rexha

Edukimi:

1984-1992 “NDRE MJEDA”; Rakosh

1992-1996 Gjimnazi: “HAXHI ZEKA”Shkenca natyrore; Istog

1996/97-2007 Mjekësi e pergjithshme, Prishtinë

2010-2015 Specializim: Alergologji dhe Imunologji Klinike, Pristina

Eksperienca:

05.11.2008-01.12.2009 Doktor i mjekesisë. Q.K.M.F. – ISTOG Dega – RAKOSH

01.10.2009-31.12.2009 Doktor i mjekesisë. Qendra e mjekesise familjare rehabilituese:”NENA NAILE”-Kllokot

01.08.2010 Menaxher marketing, BIO-PLUS Prishtinë