Dr. Musa Hoxha

Dr. Musa Hoxha

Edukimi:

1995 – Diplomimi në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë

1999-2000 – Specializimi nga lëmija e Pulmologjisë në QSUT – Shqipëri

2000-2003 – Specializimi nga lëmija e Pulmologjisë në QKUK – Prishtinë

1998-2005 – Studimet pasdiplomike dhe magjistratura në Pulmologji në Prishtinë

Eksperienca Profesionale:

1993-1998 – Drejtor i Kompanisë private Farmaceotike “VitaPharm”- Gjilan

2004-2015 – Mjek Specialist-Pulmolog – shef i Kabinetit të Invaziv në Klinikën e Pulmologjisë në QKUK – Prishtinë

2007-2008 – Asistent profesori (pedagog) në Fakultetin e Mjekësisë të UP

2011-2015 – Drejtor (pronar) i Ordinancës Specialistike privare “Pulmologjia” – Prishtinë

Trajnime dhe Pjesëmarrje:

Shkurt 2005 – Trajnimi dy javorë nga Bronskopia Invasive në Sienna të Italisë

Mars-Gusht 2006 – Trajnimi 6 mujor nga Bronkosopia Invasive ne Universitetin e Shkupit – Maqedoni

Shtator 2006 – Trajnimi një javorë nga Bronkosopia Invasive në Lublanë – Slloveni

2007 – Trajnim nga Bronkosopia – Tiranë

Pjesëmarrës në Simpoziume në Kosovë:

-Simpoziumi i Asmës dhe Alergjisë

-Simpoziumi i Tuberkulosit

Simpoziumi i lëmive Interdiciplinare –Kardiologjisë, Endokrinologjisë

Konferenca për Astmën Kronkiale në shtetët: Francë, Zvicër, Gjermani, Maqedoni, Itali, Mal të Zi, Greqi, Turqi, Kroaci, Shqipëri.

More Doctors From: 

Dr. Bahri Tigani

Dr. Bahri Tigani

Pulmolog