Dr. Pleurat Sejdiu

Dr. Pleurat Sejdiu

EDUKIMI:
Tetor 1999 – Nëntor 2005, Specialist, Kirurg Ortoped, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, Prishtinë
Tetor  2002- Qershor 2004, Magjistër i Shkencave,  Menaxhim Shëndetësor, Universiteti I Prishtinës, Fakulteti Ekonomik
2005, Diplomë, Studime Post Diplomike në Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare,
Akademia Diplomatike e Shqipërisë, Tiranë
Tetor 2008 – Nëntor 2010, Magjistër i Shkencave, Rochester Institute of Technology, NY, USA

EKSPERIENCA E PUNËS:
Tetor 1983- Tetor 1990, Mjek, Universiteti i Mjekësisë dhe Farmacisë , Fakulteti i Mjekësisë, Krajovë, Rumani
Shkurt 1996 – Shtator  1999, Përfaqësues Diplomatik i UÇK- së, Shtabi i Përgjithshëm, Drejtoria Politike / Ushtria Çlirimtare e Kosovës
Shtator  1999 – Shkurt 2000, Zëvendës  Ministër i Punëve të Jashtme, Qeveria e Përkohshme e Kosovës
Qershor 2001 – Shtator 2001, Administrator, Qendra Klinike Universitare e Kosovës, Prishtinë
Shkurt  2000 – Nëntor 2001, Bashkë Drejtues i Departamentit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Strukturat e Përbashkëta të Përkohshme Administrative (UNMIK), Bulevardi Nëna Terezë, Ndërtesa e Parlamentit, 10000, Prishtinë, Kosovë
Shkurt 2003 – Mars 2007, Sekretari i Përhershëm, Ministria e Shëndetësisë, Rr.  “Zagrebi”.,10000,Prishtinë,Kosova
Prill. 2007- Shtator 2009 Drejtor,Drejtoria për Trajnime,Komunikim dhe Informim , Zyra e Kryeministrit,Agjencia për Integrim Europian, Bulevardi Nëna Terezë, Ndërtesa e re e Qeverisë, 10000, Prishtinë, Kosovë
Shtator 2009 – Shtator 2012 Drejtor, Departamenti për Strategji dhe Koordinim, Ministria e Integrimit Evropian, Bulevardi Nëna Terezë , Ndërtesa e re e Qeverisë, 10000, Prishtinë, Kosovë
Janar 2012 – Gusht 2013 Kirurg  Ortoped-Traumatolog, “ Klinika Euromed ”. Bulevardi Nëna Tereze 135, Fushë Kosovë
2012 Kirurg  Ortoped-Traumatolog, Klinika e Ortopedisë dhe Traumatologjisë Lokomotore Qendra Klinike Universitare e Kosovës, Prishtinë
2013– Kirurg  Ortoped-Traumatolog, Spitali Amerikan Kosovë” , Prishtinë