Dr. Rita Berisha – Demiri

Dr. Rita Berisha – Demiri

EDUKIMI:

1992  Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Kosovë.
2005 Specialiste e Pediatrisë, Klinika Pediatrike, Spitali Universitar i Kosovës.
2002 Regjistruar në Studimet Post- Diplomike, Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Kosovë.

KURSE & TRAJNIME:

Essential Neëborn Care – WHO
Neonatal Resuscitation Programme – WHO
Integrated Managment of Pragnancy and Childbirth – WHO
2009- Pjesëmarrëse në Eastern ESPGHAN Summer School në Ohër , Maqedoni
2009 – Pjesëmarrëse në GASTRO UEGË/ËCOG, Londër

PUBLIKIMET:

Autore e “Incidence and Risk Factors of Perinatal Brachial Plexus Palsy” në Spitalin Rajonal, Gjilan
Pranuar në The First Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health (CIP), Paris

EKSPERIENCA E PUNËS:

2000-  Në Departamentin e Neonatologjisë në Spitalin Rajonal, Gjilan.
2009-2010 –Spitali i Përgjithshëm “PANMED”- Departamenti i Pediatrisë dhe Neonatologjisë
2010 Kohë të Pjesshme në Poliklinikën “Diagnoza” Gjilan
Maj- Shtator  2009 Kurse për Brain-ultrasound dhe Hip-ultrasound, certifikuar nga  Universiteti Shkupit.