Dr. Safa Boja Dashevci

Dr. Safa Boja Dashevci

Edukimi:

1995-2004 – Universiteti i Prishtinës “Fakulteti i Mjekësisë së Përgjithshme” – Prishtinë

2007-2014 – Qendra Klinike Universitare – Prishtinë – Specializim i Mjekësisë Interne me subspecializim në lëmin e Reumatologjisë

18.04.2014 – Specialiste e Mjekësisë Interne

10.07.2015 – Specialiste e Reumatologjisë