Dr. Visar Berisha

Dr. Visar Berisha

Edukimi:

1997-2005 Doktorë i Mjekësisë – Fakulteti i Mjekësisë-Prishtinë

Eksperienca Profesionale:

2014- à Internist-Gastroenterolog, Klinika Interne – QKUK – Prishtinë

2007-2014 Asistentë i Fiziologjisë Patologjike – Fakulteti i Mjekësisë – Prishtinë

2006-2013 Specializimi Mjekësorë në Gastroenterologji, Klinika Interne – Ministria e Shëndetësisë – Kosovë

2003-2006 Drejtor Ekzekutiv – OJQ “Shpresa e Jetës” – Prishtinë

2003-2005 Kordinator i Projekteve GDP + Project – ËUS Austria, Fakulteti Filozofik – Prishtinë

2002-2003 Asistent Kordinatorë – AVSI, Italian-International NGO

2001-2002 Përkthyes nga Gjuka Angleze në Gjuhën Shqipe dhe anasjelltas – British KFOR

1998-2001 Drejtor Ekzekutiv – OJQ “Pjeter Bogdani” – Prishtinë

1998-2002 Kryeredaktor i reviztës “Pulsi” – Fakulteti i Mjekësisë – Prishtinë