Dr. Zukë Xani

Dr. Zukë Xani

Edukimi:

Fakulteti i Mjekësisë ne vitin 2007, Specializimin nga lëmia e Ortopedisë me Traumatologji në vitin 2015.

Përvoja e punës: Nga viti 2007 deri në 2010 kam punuar në Urgjencën e qytetit të Skenderajit. Nga viti 2010 deri në 2015 kam kryer Specializimin nga Ortopedia me Traumatologji në QKUK në Prishtinë. Prej vitit 2014 deri më tani kamë qenë i angzhuar me orar të pjesëshëm në Spitalin Amerikan në Departamentin e Ortopedisë.

Trajnimet:

  • Në vitin 2013 kam kryer kursin bazikë për traumë dhe osteosintezë të AO-së në Graz të Austrisë
  • Në vitin 2013 kam qenë në fellowship për 15 ditë në Klinikën të Wels të Austrisë
  • Në vitin 2015 kam kryer kursin e avancuar për traumë dhe osteosintezë në Graz të Austrisë