Tel. +381 38 221 661 Tel. +386 49 513 513                Shqip

Stafi Mjekësor

Dr. Gresa Elezi

Dr. Gresa Elezi

mjek-i-pergjithshem
Dr. Mira Caushaj

Dr. Mira Caushaj

mjek-i-pergjithshem
Dr. Valbona Gashi

Dr. Valbona Gashi

specialist-nga-mjekesia-emergjente
Dr. Arbër Hamiti

Dr. Arbër Hamiti

specialist-nga-mjekesia-emergjente
Dr. Hamëz Berisha

Dr. Hamëz Berisha

specialist-nga-mjekesia-emergjente
Dr. Vjosa Zeka

Dr. Vjosa Zeka

specialist-nga-mjekesia-emergjente
Dr. Naser Syla

Dr. Naser Syla

specialist-nga-mjekesia-emergjente
Dr. Destan Cakaj

Dr. Destan Cakaj

specialist-nga-mjekesia-emergjente
Dr. Visar Berisha

Dr. Visar Berisha

gastroenterolog
Dr. Göksu Göc

Dr. Göksu Göc

obsteter-gjinekolog
Dr. Alida Hasbajrami

Dr. Alida Hasbajrami

obsteter-gjinekolog
Dr. Premtim Gojani

Dr. Premtim Gojani

obsteter-gjinekolog
Dr. med. Arben Kojqiqi

Dr. med. Arben Kojqiqi

kirurg-kardiotorakal
Dr. Halil Krasniqi

Dr. Halil Krasniqi

kirurg-vaskular
Dr. Sheremet Thaqi

Dr. Sheremet Thaqi

mjek-laboratori