Të reja, informacione mjekësore, publikime, etj.
Shfletoni seksionin e të rejave për tu njohur me aktivitetet e Spitalit Amerikan. Informohuni rreth trendeve më të fundit mjekësore dhe njihuni me publikime të ndryshme.

Na ndiqni në Youtube dhe FacebookShërbimi më i mirë për ju!
Në Spitalin Amerikan do të gjeni shërbimin më të mirë.

Urgjenca

Urgjenca e SPITALIT AMERIKAN ofron shërbimi të specializuar dhe në kohën e duhur për pacientët. Menaxhon me sukses të gjitha rastet që paraqiten duke e bërë këtë shërbim një hallkë kryesore të shtyllave të menaxhimit dhe trajtimit të emergjencave me një numër mesatar prej 500 rastesh në muaj.

Check up, kontrolli periodik

CHECK-UP-i është një kontroll i përgjithshëm i shëndetit. Pacienti duhet ta kryejë këtë kontroll të paktën 1 herë në vit. Check-up ka për qëllim zbulimin e shpejtë të sëmundjeve të ndryshme për të siguruar një mjekim efikas në kohën e duhur. Edhe pse nuk keni shqetësime, Check-up bën të mundur zbulimin në kohë të sëmundjeve të ndryshme.

Stafi mjekësor

Stafi mjekësor në Spitalin Amerikan përbëhet nga mjekë shqiptarë dhe të huaj me edukim në universitetet me të njohura, si dhe me një eksperiencë shumëvjeçare në fushën e mjekësisë në vend dhe jashtë. Profesionalizimi dhe përkushtimi i mjekëve në Spitalin Amerikan mundëson për të gjithë pacientët shërbim mjekësor të specializuar në standartet më të larta që ofron mjekësia sot, në vend dhe rajon.

Revista Vital
VITAL është botim mjekësor i American Hospital Sh.A. – Spitali Amerikan. VITAL është botim FALAS dhe nuk mund të shitet. Përmbajtja është autentike dhe pronë e Spitalit Amerikan. Ndalohet riprodhimi, përdorimi apo shpërndarja e pa autorizuar e revistës.

Të gjitha botimet

Revista Vital 11
Revista Vital 10
Revista Vital 9

Paketat Check Up në Spitalin AmerikanCheck Up FULL

Femra nën 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Eritrosendimeti
 • Urinë Komplet
 • Glicemi esëll
 • Lipidogramë
 • Azotemi
 • Creatinemi
 • Uricemi (Acid Urik)
 • Alt (SGPT)
 • Ast (SGOT)
 • Ultratingulli i gjinjeve
 • Ultratingulli i abdomenit
 • Pap Test
 • Vizitë gjinekologjike
 • Radiografia e organeve toakale P.A.
 • Ekg – incizim me interpretim
 • Antigeni HBSAultra
 • Ac.Anti- HCV
 • Konsultë Psikologu


Femra mbi 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Eritrosendimeti
 • Urinë Komplet
 • Glicemi esëll
 • Lipidogramë
 • Azotemi
 • Creatinemi
 • Uricemi (Acid Urik)
 • Alt (SGPT)
 • Ast (SGOT)
 • Ultratingulli i abdomenit
 • Mamografia 41306
 • Ultratingulli i gjinjeve
 • Pap Test
 • Vizitë gjineokologjike
 • Antigeni HBSAultra
 • Ac.Anti – HIV duo
 • Radiografia e organeve toakale P.A.
 • Stres Test (Tredmil)
 • Ekg – incizim me interpretim
 • Ac.Anti – HCV
 • Vizitë Mjeku i përgjithshëm
 • Fece gjak okult
 • Konsultë Psikologu


Meshkuj nën 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Eritrosendimeti
 • Urinë Komplet
 • Glicemi esëll
 • Lipidogramë
 • Azotemi
 • Creatinemi
 • Uricemi (Acid Urik)
 • Alt (SGPT)
 • Ast (SGOT)
 • Antigeni HBSAultra
 • Ultratingulli i abdomenit
 • Ac.Anti – HIV duo
 • Radiografia e organeve toakale P.A.
 • Ekg – incizim me interpretim
 • Ac.Anti – HCV
 • Vizitë Mjeku i përgjithshëm
 • Konsultë Psikologu


Meshkuj mbi 40 vjeç

 • Gjak komplet
 • Eritrosendimeti
 • Urinë Komplet
 • Glicemi esëll
 • Lipidogramë
 • Azotemi
 • Creatinemi
 • Uricemi (Acid Urik)
 • Alt (SGPT)
 • Ast (SGOT)
 • Antigeni HBSAultra
 • Ultratingulli i abdomenit
 • Ac.Anti – HIV duo
 • Radiografia e organeve toakale P.A.
 • Psa Totale
 • Strest Test (Tredmil)
 • Fece gjak okult
 • Ekg – incizim me interpretim
 • Ac.Anti – HCV
 • Vizitë Mjeku i përgjithshëm
 • Konsultë Psikologu


The American Hospital Association
SA_PARTNER_FSHF
KARTA_VITAL
Qudal Certifikata
2016 Best International Hospital Award Kosovo