Degët

Spitali Amerikan Kosovë - Prishtinë
Spitali Amerikan Kosovë - Prishtinë
Spitali Amerikan 1 - Tiranë
Spitali Amerikan 1 - Tiranë
Spitali Amerikan 2 - Tiranë
Spitali Amerikan 2 - Tiranë
Spitali Amerikan 3 - Tiranë
Spitali Amerikan 3 - Tiranë
Spitali Amerikan Fier
Spitali Amerikan Fier
Qendra Mjekësore Amerikane Durrës
Qendra Mjekësore Amerikane Durrës
Spitali Amerikan Laboratori Qendror - Tiranë
Spitali Amerikan Laboratori Qendror - Tiranë