Tel. +381 38 221 661 Tel. +386 49 513 513                Shqip

Check Up

Check Up

SHËRBIME:

  • Checkup femra nën 40 vjec
  • Checkup femra mbi 40 vjec
  • Checkup meshkuj nën 40 vjec
  • Checkup meshkuj mbi 40 vjec

 

Mjekë në: Check Up

Dr. Gresa Elezi

Dr. Gresa Elezi

Mjek i Përgjithshëm
Dr. Mira Caushaj

Dr. Mira Caushaj

Mjek i Përgjithshëm