Dr. Agron Beqiri

Dr. Agron Beqiri

EDUKIMI:

1983-1991 Shkollimi Fillorë “Hasan Prishtina”, Prishtinë

1991-1995 Shkolla e Mesme e Mjekësisë “Ali Sokoli”, Prishtinë

1996-2004 Mjek i përgjithshëm, Fakulteti i Mjekësisë, Univesiteti i Prishtinës

2006  Aprovimi nga Ministria e Shendetësisë për Specializim nga lëmia e Urologjisë

2011 Diplomuar si Specialist i Urologjisë

KURSE & TRAJNIME:

Maj 2005- Pjesëmarrës në simpoziumin e III-të të Shoqatës së Urologëve të Kosovës, Tema: Tumorët e veshkëve

Qershor 2005- Pjesëmarrës në simpoziumin e Vlll-të, Tema: Ditët e Mjekësisë Preventive të Kosovës

Nëntor 2006- Pjesëmarrës në simoziumin e lll-të shkencorë, Tema: Infeksionet e Rënda

Shtator 2006- Pjesëmarrës në simpoziumin me Temë: Mjekimi bashkëkohor i infeksioneve respiratore

Pjesemarrës në simpoziumin e VI-të  të Urologëve të Kosovës, Tema: Urolithiasis

Pjesemarrës në simpoziumin e II-të të Onkologjisë

Pjesemarrës në samitin e VI-të të Andrologëve

Pjesemarrës në Kongresin e 26- të EAU CONGRES në Vjenë

Përfunduar kursin TRUS- Biopsia e Prostatës në Vjenë

Të rejat për gurët në veshkë në Vjenë

02.09-08.09.2011- Pjesemarrës në kurset EUREP  në Pragë

ANËTARËSIME NË SHOQATA:

Anëtarë- EAU- Member ( Asociacioni Evropian i Urologjisë)


EKSPERIENCA E PUNËS:

2005-2006- Doktor i Mjekësisë në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë

2006- Specializant i Urologjisë në Qendrën Klinike Univesitare, Prishtinë

Aktualisht i punësuar nga Ministria e Shëndetësisë- Specialist i Urologjisë, i angazhuar në Kliniken e Urologjisë pranë QKUK:së

More Doctors From: