Dr. Faton Sermaxhaj

Dr. Faton Sermaxhaj

EDUKIMI:

2005 Mjek, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti i Prishtinës, Kosovë
2012, Specialist i Onkologjisë, Universiteti i Prishtinës, Kosovë

KURSE & TRAJNIME:

“Nefrology and Dialys”, realizuar nga University of Heidelberg/Gjermani dhe organizuar nga Telemedicine Centre/Prishtine, (i certifikuar).
Simpoziumi,  “Basic  Surgery Traumatological”
-Realizuar nga  Universiteti of Arizona ne bashkepunim me Telemedicine Centre ne QKUKU, (i certifikuar).
Simpoziumi “Pallative care in patiens with cancer”
-Realizuar nga Sue Ryder Care, (i certifukuar)
Simpoziumi Ndërkombëtar i Kardiologjisë
-Realizuar nga Klinika Interne nga QKUK, (i certifikuar).
Simpoziumi Emergency Care

EKSPERIENCA E PUNËS:

2011 Onkolog, Spitali Amerikan i Kosovës
2013, Onkolog , QKUK- Qendra Klinike Universitare e Kosovës/Prishtine. Instituti i Onkologjisë
2013, Asistent i “Farmakologji dhe Toksikologji, Universiteti i Prishtinës/Fakulteti i Mjekësisë
2009-2010, Asistent i “Farmakologji dhe Toksikologji, Universiteti i Prishtinës/Fakulteti i Mjekësisë
Mjek, Shtëpia e Shendetit në Mitrovicë/Kosovë.  Pozita

More Doctors From: