Dr. Med. Elmi Olluri Mr.Sci

Dr. Med. Elmi Olluri Mr.Sci

Edukimi:

Fakulteti i Mjekësisë – Prishtinë

Specializimin në fushën e Kirurgjisë Vaskulare – Prishtinë Shkolla postdiplomike

Eksperienca Profesionale:

2011 shef i klinikes se kirurgjise vaskulare QKUK

2014 à drejtor i Klinikës së Kirurgjisë Vaskulare – SHSKUK

Publikimet:

Autor dhe Koautor i mbi 27 punimeve shkencore kombëtare dhe ndërkombtare

Autor i opercionit të vetëm në literaturën botërore të realizuar me suksese – Revista Ameriksne “Case Reports International”

Rekordmen botëror në realizimin e Cirkimcisioneve 10000 mbrenda viti

More Doctors From: 

Dr. Halil Krasniqi

Dr. Halil Krasniqi

Kirurg Vaskular