Dr. Zekë Zeka Mr. Sci

Dr. Zekë Zeka Mr. Sci

Shkollimi:

2006 –  Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë- Mbrojtja e Magjistraturës  “Analgosedacioni i pacientëve në ventilim mekanik në mjekimin intensiv”

1997-1998  – Qendra Klinike Universitare Prishtinë, Studimet Postdiplomike

1989-1993 –  Specializimi: në Qendrën Universitare Spitalore në Tiranë, Dega e Anesteziologjisë dhe Reanimimit

1986 – Fakulteti: Universiteti i Beogradit Fakulteti i Mjekësisë, Nota Mesatare: 8.02

Eksperienca:

2007-2011 –  Klinika EUROMED, Kryeshef i Klinikës

1999-2007 –  Qendra Klinike Universitare, Klinika e Anesteziologjisë dhe Mjekimit Intensiv

2003-2007 –  Shef i Klinikës së Anesteziologjisë dhe Mjekimit Intensiv

2001-2003 – Drejtor i Kliniës së Anesteziologjisë dhe Mjekimit Intensiv

1999-2001 –  Shef i Qendrës Emergjente të QKUK

1996-2007 – Asistent në klinikën e Kirurgjisë

1998-1999 –  Pjesmarrës i UQK-Mjek në zonën operative të Drenicës, Llapit dhe Koshare.

1993-1998 – Mjek në Klinikën Private “Kirurgjia” Prishtinë

1987-1989 – Mjek në Specializim në QKUK

1986-1987 –  Mjek i Prakses së Përgjithshme “Shtepia e Shëndetit- Podujevë”

Punimet Shkencore dhe Mirënjohjet:

2006 – Punimi i Magjistraturës

2006 – Konferenca e Parë Ndërkombëtare e Anesteziologjisë dhe Mjekimit Intensiv
Punimi: Analgosedacioni i Pacientëve në Vnetilim Mekanik/Autorë

2006 – Madrid-Punim (Poster) Neuro-Anestezioni te Trauma e Kokës/Koautor

2004 – Tiranë- Punimi “Analgosedacioni tek Pacientët me plagë Skllopetare”

2003 – Prishtinë Punim” Terapia Antimikrobiotike dhe Rezistenca tek Pacientët intensiv.

2005 – Mirënjohje- Qendra Klinike Universitare- Punëtor i Dalluar

2004 – Mirënjohje- Katedra e Kirurgjisë-Për Punë në Procesin Mësimore të Fakultetit të Mjekësisë.

1999 – Mirënjohje- Ushtria Çlirimtare e Kosovës- Për Kontribut gjatë Luftës

More Doctors From: 

Dr. Ismet Jusufi

Dr. Ismet Jusufi

Aneztesist-Reanimator
Dr. Antigona Hasani

Dr. Antigona Hasani

Aneztesist-Reanimator
Dr. Feim Muçolli

Dr. Feim Muçolli

Aneztesist-Reanimator